Koszyk Koszyk 0 Produkt Produkty (pusty)

Brak produktów

Do ustalenia Wysyłka
0,00 zł Podatek
0,00 zł Razem

Podane ceny są cenami brutto

Realizuj zamówienie

Z dniem 25 maja 2018 r. ma zastosowanie w Polsce przepisów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, zwane także RODO).

Administratorem Państwa danych jest sklep internetowy: sklep.spichlerz-jozefa.pl. Marta Szczerzyńska Spichlerz Św. Józefa, ul. Skłodowskiej Curie 6/12, 63-100 Śrem. Dane osobowe posiadamy w postaci imienia, nazwiska, i/lub: nazwy firmy, numeru NIP, adresu korespondencyjnego, adresu e-mail, numeru telefonu, numeru konta bankowego, podanych przez Państwa dobrowolnie podczas wcześniejszych kontaktów z sklep.spichlerz-jozefa.pl: osobistych, listownych, telefonicznych czy też drogą elektroniczną poprzez pocztę email, faks, itp.

Państwa dane osobowe będą przetwarzane w celu bieżącej współpracy pomiędzy sklep.spichlerz-jozefa.pl. a Panem/Panią oraz w celu:
• świadczenia sprzedaży naszych produktów, w tym realizacji zamówienia i wysyłki
• przesyłania informacji handlowej realizowanej przez
sklep.spichlerz-jozefa.pl,
• w celu ewentualnego zawarcia umów,
• dla realizacji obowiązku prawnego sporządzania i przechowywania dokumentacji,

Przetwarzanie danych osobowych jest niezbędne do realizacji wskazanych wyżej celów oraz odpowiadających tym celom prawnie uzasadnionych interesów administratora. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak niezbędne do wykonywania w/w czynności. Pomimo dobrowolności, konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak możliwości wykonywania w/w czynności.

Podstawą prawną przetwarzania podanych przez Panią/Pana danych osobowych są przepisy art. 6 ust. 1 pkt.: a, b, c, f, ROZPORZĄDZENIA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, a w pozostałym zakresie – udzielona przez Państwa zgoda.

Dane osobowe będą przetwarzane do czasu zakończenia współpracy pomiędzy sklep.spichlerz-jozefa.pl. a Panią/Panem oraz Panią/Pana wszelkich obowiązków związanych z zakończeniem współpracy, lub zgłoszenia sprzeciwu, a po tym przez okres wymagany przepisami prawa.

Ma Pani/Pan prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego w zakresie ochrony danych osobowych, jeśli uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych przez sklep.spichlerz-jozefa.pl. narusza przepisy o ochronie danych osobowych.

Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane.
Przetwarzane przez nas Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do Państw trzecich.
Państwa dane, w wypadku realizacji zamówienia będą przekazane podmiotom prowadzącym działalność pocztową i/lub kurierską.

W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. W zakresie, w jakim wykorzystanie podanych przez Panią/Pana informacji opiera się na udzielonej przez Panią/Pana zgodzie, ma Pani/Pan prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.Jeśli chce Pani/Pan zmienić zakres przetwarzanych przez nas danych, w tym wnieść sprzeciw i/lub cofnąć swoją zgodę, prosimy o wysłanie wiadomości na adres e-mail: sklep@spichlerz-jozefa.pl